Veelgestelde vragen

Deze vragenlijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen

Wanneer wordt met de bouw begonnen?

Met de bouw wordt gestart als aan de opschortende voorwaarden is voldaan zoals die genoemd zijn in de aannemingsovereenkomst.

Bij een voorspoedige verkoop is de verwachting dat de start van de bouw zal plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2022.

Wanneer kunnen we in de woning?

De verwachte bouwtijd is circa 18 maanden.

Komen er rentekosten bovenop de koopsom?

In de overeenkomst is vastgelegd dat u vanaf 5 weken wanneer u naar de notaris kunt en de 'Goed Nieuwsbrief' heeft ontvangen rente berekend zal worden.

Wanneer betaal ik de grondprijs, en wanneer betaal ik de aanneemsom?

De grondkosten worden bij het transport bij de notaris verrekend. De betaling van de aanneemsom verloopt volgens het betaalschema in termijnen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst.

Kunnen we onze woning tijdens de bouw bekijken?

Ja, tijdens de bouw worden er enkele kijkdagen georganiseerd.

Is het appartement of de patiowoning standaard voorzien van vloerverwarming?

Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming. In de badkamers wordt aanvullend een elektrische handdoekradiator gemonteerd.

Welk energie-installatie krijgt de woning?

Appartementen: De woning wordt voorzien van een ventilatiewarmtepomp met een (beperkte) koelfunctie en ventilatie type D (vergelijk wtw). De plaats van de warmtepomp (in de technische ruimte) is niet verplaatsbaar.

Patiowoningen: De woning wordt voorzien van een luchtwaterwarmtepomp met een (beperkte) koelfunctie. Zowel de plaats van de binnenunit (in de technische ruimte op de verdieping) als de buitenunit van de warmtepomp (boven het plat dak tegen de buitenwand van de technische ruimte) is niet verplaatsbaar.

Uit welk materiaal bestaan de kozijnen, en in welke kleur worden die geschilderd?

Er worden kunststof gevelkozijnen toegepast, uitgevoerd in blokprofiel met reliëf oppervlak in kleur volgens kleur- en materiaal- staat. Er worden stalen, fabrieksmatig afgelakte, binnendeurkozijnen in verdiepingshoge uitvoering met afgeslankte bovendorpel en bovenlicht toegepast.

Appartementen: de voordeurkozijnen met deur en de kozijnen in de centrale hal en berging gang worden uitgevoerd in hout.

Patiowoningen: alleen het voordeurkozijn met deur en de berging kozijn van bouwnummer 2 t/m 7 met deur worden uitgevoerd in hout.

Komt er een berging?

Voor elk appartement en patiowoning wordt een privé berging voorzien.

Hoe zien de keuken, het tegelwerk en het sanitair er uit?

De woning is standaard voorzien van luxe sanitair en tegelwerk. Voor de keuken is een stelpost opgenomen. Na de aankoop van de woning kunt u in de verschillende projectshowrooms uw sanitair, tegelwerk en keuken naar wens samenstellen.

Welke nutsvoorzieningen zitten er standaard in de woning?

In de woning zijn (uiteraard) water- en elektra aansluitingen aanwezig. De woning wordt bovendien voorzien van loze leidingen voor aansluitpunten telefoon en CAI/Data.

Wat voor ventilatiesysteem komt er in de woning?

Appartementen: De ventilatie is gecombineerd met de ventilatiewarmtepomp. De afzuig- en inblaasventielen zijn indicatief op de tekeningen aangegeven. Op het platte dak worden gecombineerde schoorstenen aangebracht ten behoeve van o.a. de ventilatie.

Patiowoningen: De ventilatie in de woning vindt plaats door middel van mechanische ventilatie fabrikant Duco o.g. met CO2 sensor. Het systeem bestaat uit een metalen buizensysteem met afzuigventilator-unit en plafond-/wandventielen, regelbaar door middel van een hoofdbediening welke geplaatst wordt in de woonkamer en draadloze bedieningsschakelaar.

Worden de wanden en plafonds in de gehele woning gespoten of worden deze kaal/ behangklaar opgeleverd?

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De badkamers en het toilet worden voorzien van wandtegels. In de badkamer tot aan het plafond en in het toilet tot een hoogte van 1400 mm + spuitwerk wit tot aan het plafond.

Worden de ramen in de woning uitgevoerd in draai-/kiep?

De draaiende delen van de ramen worden uitgevoerd in draai-/ kiep. Dit is aangegeven op de verkooptekeningen.

Worden er zonnepanelen geplaatst?

Zowel het appartementengebouw als de acht patiowoningen worden voorzien van zonnepanelen, aantal zoals aangegeven op tekening en zoals blijkt uit de BENG-berekening.

Openbare ruimte

Wat voor bestrating komt er in het openbare gebied?

De bestrating in het openbare gebied sluit aan op de reeds bestaande bestrating in de wijk ’t Zand. De hoofdtoegang tot het appartementengebouw en de parkeervoorziening wordt bestraat en na oplevering overgedragen aan de gemeente Middelburg. De extra parkeerplaatsen tussen het appartementengebouw en de patiowoningen worden voorzien van grasbetontegels.

Is er voldoende parkeerruimte?

Tussen het appartementengebouw en de patiowoningen wordt een parkeervoorziening aangebracht met 25 parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er rondom de ontwikkeling openbare parkeerplaatsen beschikbaar aan de Adriaen Obrysstraat en aan de Dirck Arentszstraat.

Koperskeuze

Kan ik een houten vloer of een parketvloer leggen?

Ja dit is mogelijk, op de afwerkvloer kan een houten- of parketvloer gelegd worden. Wel zijn er voorwaarden van toepassing in verband met de vloerverwarming en geluid. Informeer hiernaar bij de kopersbegeleiding.

Kan ik voor een andere leverancier kiezen voor de keuken, het tegelwerk en het sanitair?

U kunt een andere leverancier kiezen voor de keukens, het sanitair het tegelwerk. De casco prijs wordt dan verrekend met u via de optielijst. Voor de casco oplevering van het sanitair en tegelwerk dient echter wel een verklaring van beperkte garantie te worden ondertekend i.v.m. garanties.

Kan de keuken ook voor/ná oplevering worden geplaatst? Onder welke voorwaarden?

De keuken kan alleen na de oplevering geplaatst worden.

Wat als de bouw niet doorgaat badkamer, tegels. Zijn deze offertes dan ook direct vervallen en zijn hier geen kosten aan verbonden voor de koper?

Mocht onverhoopt de bouw niet doorgaan, maar er zijn al wel keuzes gemaakt in de bij de projectshowrooms, dan komen ook die overeenkomsten zonder kosten te vervallen.

Kunnen we een gashaard plaatsen? Kunnen we een open haard plaatsen?

Een gashaard is niet mogelijk. Het appartementengebouw en de patiowoningen worden ook gasloos opgeleverd conform de geldende richtlijnen. Een open haard in de patiowoningen is op voorwaarde toegestaan in overleg met de kopersbegeiding. In het appartementengebouw is dit niet mogelijk.

Kunnen we andere binnendeuren kiezen? Glazen deuren?

U kunt andere binnendeuren kiezen, dit is onderdeel van het meer- en minderwerk traject met de kopersbegeleiding.

Kunnen er screens /zonwering worden geplaatst?

Er kan zonwering worden geplaatst conform de aangegeven richtlijnen van de architect. Deze uitgangspunten worden nader toegelicht door de kopersbegeleider.

Kunnen er PV-panelen worden geplaatst?

Er zijn op het dak van het appartementengebouw en op de daken van de patiowoningen reeds zonnepanelen aangebracht.

Patiowoningen:Het is mogelijk om het aantal PV-panelen eventueel nog uit te breiden in overleg met de kopersbegeleider.

Kan er een oplaadpunt voor mijn auto worden gerealiseerd op de parkeerplaatsen?

De parkeerplaatsen maken onderdeel uit van het openbaar gebied. Een verzoek hiertoe zou dan ook via de gemeente Middelburg ingediend moeten worden.

Hoe worden de woningen bij veel belangstelling toegewezen?

Bij grote belangstelling worden de woningen toegewezen door de ontwikkelaar. Zie hiervoor het formulier verkoopprocedure toewijzing.

Staat uw vraag er niet tussen?
Neem contact met ons op
Contact